Plymio

Mae pob agwedd ar plymwaith yn y cartref yn cael eu cynnal gan gynnwys:

Gosodiadau ystafell ymolchi; cynnigau CH & P gwasanaeth osod llawn “Dechrau I’w gorffen”.  Cawod, bath, basn, toiled, bidet a theils.  Gallwn gyflenwi’r cyfan sydd angen neu gosod yn unig.

Hefyd allwn drefnu trydanwyr profiadol a theiliwr  I cwblhau’r gwaith…

Trwsio a gosodiadau’r Cegin/ Gwresogyddion dŵr.

Gwaith plymio cyffredinol. Unrhyw bibellau gollwng neu wedi rhwygo. Gall fod angen rhedeg pibellau newydd wrth symud peiriannau/offer.

Rydym yn cynnal gwasanaeth llifolchi pwerys efo system pre –clean  ffordd wych o cyn-gomisiynu systemau glân newydd I gael gwared ar fflwcs gormodol, a malurion eraill, a’r  saim ac olew a  ddefnyddir I atal rhydu o gydrannau cyn ei ddefnyddio.  Syniad llifolchi pwerys yw adfywio systemau efo problemau cylchrediad  neu boeler swnllyd ( a achosir gan llaid a gwaddodion cyrydiad) I weithredu mor orau a phosib.  Gwaredur llifolchi pwerys y gwaddodion hyn a’r problemau meant yn eu hachosi.