Tystysgrifau Landlord

Os ydych chi’n landlord ac am ymuno ein cronfa data, cysylltwch : 07772484749 Oherwydd rydym yn cysyllti a’r landlord a’u hatgoffa pan fydd angen gwasanaeth ar whahanol adeiladau.   Rhan amlaf rydym yn cysylltu a’r tenantiaid yn uniongyrchol ac yn trefnu apwyntiad cyfleus. Wedyn byddwn yn anfon yr anfoneb a tystysgrif I’r landlord , gan wneud y swydd flynyddol un yn llai I boeni amdano.