Gwresogi Tanlawr

Mae hyn bellach yn afer cyffredin yn gosodiadau adaeiladau newydd ac mewn adeiadau sydd wedi’I inswleiddio’n dda oherwydd ei effeithlonrwydd effeithiol o gwresogi’r ystafell. Gall gwresogi tanlawr cynnig ffordd wych o rhyddhau waliau o reiddiad uron ac ymestyn lle I dodrefn ag ati.

Wedi blino a traed oer? Gall CH & P cynnig ddylunio a gosod system wresogi danlawr unigryw ar gyfer eich cartref. Mae systemau gwresogi tanlawr yn addas ar gyfer pob math o adeilad, a gellir ei gysylltu I mewn I unrhyw ffynhonnell wres, ( gan gynnwys solar, daearwresol, system gwresogi canolog presennol neu newydd).  Os ydych am wresogi un rhan o’ch cartref  e.e. lloriau eich ystafell haul, ystafell molchi neu gegin(efallai fel rhan o brosiect adnewyddu neu hunan-adeiladu) fe welwch gall y cartref eu rhannu’n barthau gan defnyddio falfiau manifold arbennig sy’n eich  galluogi I gyfeirio dwr I unrhyw ystafell o’ch dewis.