Gwresogi

Boeleri Olew a Systemau Gwresogi Canolog: gwasanaethau, trwsio a gosodiadau.

Dylai boeleri gael eu gwasanaethu yn ol chanllawiau’r gwneuthurwr (o leiaf unwaith y flwyddyn) gan Beiriannydd Corestredig OFTEG. CH&P yn profi effeithlonrwydd eich boeler yn ystod pob wasanaeth.

Rydym yn gosod sawl math o bwyleri olew uchel effeithiol newydd a systemau gwresogi sy’n addas I bob gyllideb ag anghenion gwresogi. Mae ein holl waith yn cael ei gwblhau I’r manylebau ucha diweddaraf a lan I’r rheoliadau adeiladau presennol.

Hefyd, rydym yn trwsio a chynnal a chadw eich systemau gwres canolog presennol. Gall unedau rheiddiadur cael eu gosod gyda thermostatau a reolir yn unigol er mwyn sicrhau defnydd mwy effeithlon o wres yn y catref.

Rydym yn cynnal gwasanaeth llifolchi pwerys efo system pre –clean ffordd wych o cyn-gomisiynu systemau glân newydd I gael gwared ar fflwcs gormodol, a malurion eraill, a’r saim ac olew a ddefnyddir I atal rhydu o gydrannau cyn ei ddefnyddio. Syniad llifolchi pwerys yw adfywio systemau efo problemau cylchrediad neu boeler swnllyd ( a achosir gan llaid a gwaddodion cyrydiad) I weithredu mor orau a phosib. Gwaredur llifolchi pwerys y gwaddodion hyn a’r problemau meant yn eu hachosi.